Informatie

Vereniging Ooh My Soul staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer KvK 71031758. 

Ooh My Soul heeft een inhoudingsplichtigenverklaring van de Belastingdienst, besluit 2018/0186/8585.53.478

Verdere technische informatie vindt u via onderstaande link:

Standaard Set-up Ooh My Soul